top of page
חיפוש

כדאי להסביר חדשנות?!

ברחוב העצמאות שבפתח-תקווה 6 מעגלי תנועה (כיכרות). כחלק ממהלך של שדרוג ושיפור תשתיות בשכונה, הופכים את הנסיעה בכל מעגלי התנועה ברחוב לנסיעה בשני נתיבים.


כמות ה"כמעט" תאונות (וגם תאונות שקורות), היא גדולה. גדולה מדי!


נהגים פשוט לא מכירים, יודעים או מבינים איך נוהגים במעגל תנועה דו נתיבי. אי אפשר באמת להאשים אותם. כשרובם הגדול למד בזמנו נהיגה, כנראה שזה לא היה כלול בחומר הלימוד התיאורטי או המעשי. ועכשיו פשוט סומכים עליהם שיסתדרו.


זה מזכיר לי חברות וארגונים שמטמיעים טכנולוגיה או מוצרים חדשים, כחלק מאסטרטגיית החדשנות שלהם. להבדיל מלימודי הנהיגה, כאן זו בהחלט אחריות הארגון לשים דגש על הכשרת העובדים והסברה או עדכון הלקוחות.


במסגרת הייעוץ שאני נותן, יצא לי לא פעם להוביל הטמעת טכנולוגיה או מוצר חדשים בארגון. שדרוג ושיפור תשתיות בכלל וטכנולוגיות בפרט הוא מבורך. אני תמיד מקפיד גם:


1. לבדוק מה נדרש מהמשתמשים (לקוחות ו/או עובדי החברה) כדי לפעול, לתפקד, לצרוך או להשתמש.


2. לוודא מה המשתמשים כבר מכירים, יודעים ומבינים ("עוגנים" מהשימוש והפעילות הקיימים כבר).


3. לזהות ולהגדיר את הפערים בין הנדרש לידע הקיים.


4. להציג, ללמד, להכשיר ולתרגל את המשתמשים בטכנולוגיה ובמוצרים החדשים.


חדשנות טכנולוגית ומוצרית תשיג את התוצאות והמטרות העסקיות של הארגון רק עם המשתמשים ידעו איך להשתמש ו/או לצרוך אותה נכון.

Comments


bottom of page